Výpis několika nejčastějších závad, které na Vás mohou čekat:

  • Poškozené povrchy či jednotlivé díly (podlahy, dveře, okna, TZB aj.) – nutno upozornit při přebírání bytu
  • Praskliny stěn a stropů (běžně je provedena oprava, ale závada se po čase znovu objevuje)
  • Špatné technologické postupy (uložení plechů, vany, podlah aj.)
  • Rovnost povrchů (podlahy, obklady, dlažby, omítky)
  • Dutá dlažba / obklad (do budoucna velký problém, málokdy je později možné sehnat stejnou šarži výrobku)
  • Tepelné a zvukové mosty – při podezření možnost ověření (při reklamaci bez ověření je odmítnutí běžné)
  • Špatné odvodnění a spády
  • Zatékání nejrůznějšího druhu

Nejste-li spokojeni s průběhem odstraňované vady (nebo je Vám odmítána), provedeme nezávislé posouzení a poradíme Vám, jakým způsobem dále přesně postupovat.

Krajním řešením stále odmítané vady je řešení soudní cestou se znaleckým posudkem.

 

Odeslat formulář

David Havlík                                                                                                                                                                                              Tel.: +420 724 219 287
Ševčíkova 6                                                                                                                                                                       Email: david.havlik@prebersibyt.cz
130 00 Praha 3                                                                                                                                                                                              www.prebersibyt.cz
Contact Form Powered By : XYZScripts.com